ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM

Właśnie dlatego mogą być szybkie i zwarte, że ich składniki są tak małe i działają tak szybko. Procesory komputera są sprawnie działającymi, cichymi, nie poruszającymi się maszynami, których obliczeń programista nie może bezpośrednio ani widzieć, ani odczuć.Elektryczność i magnetyzm, oddziałując na odległość, otaczają pewną tajemniczością każde urządzenie, które zasilają. „Przez dłuższy czas — pisał historyk techno­logii Siegfried Giedion — posmak cudowności zdawał się przenikać wszystkie elektryczne aparaty. Zapraw­dę, było w tym coś zadziwiającego, gdy w 1862 roku siedemdziesięcioletni Michael Faraday objeżdżając an­gielskie latarnie morskie po raz pierwszy ujrzał prak­tyczne zastosowanie swego światła, albo, « jak je zwał, «iskry magnetycznej*, która zabłysła w jego rę­kach trzydzieści lat wcześniej” (Mechanization Takes Command, 542).