PROCESOR INFORMACJI

Jako procesor informacji, komputer von Neumanna daleko przerasta zegar; jest jednocześnie mechaniczny i niemechaniczny. Podobnie do zegara ciężarkowego, stosuje się on do określonych reguł i wykonuje dzia­łania w ściśle określonej kolejności. W istocie, central­ny procesor komputera ma w sobie zegar elektronicz­ny, którego niezwykle szybkie impulsy określają, kie­dy skończyła się jedna operacja.i kiedy ma się zacząć inna. Jednakże procesor nie ma części ruchomych; wy­konuje swoje rachunki operując impulsami elektrycz­nymi, a nie poprzez misterne wzajemne oddziaływania trybów i dźwigni. Chociaż bezpośrednimi poprzednika­mi powojennych komputerów są wielkie kalkulatory wykonane z przekaźników telefonicznych, wszystkie nowoczesne komputery elektroniczne działają, jak na­zwa wskazuje, na bazie elektronów.