UŻYTECZNOŚĆ INFORMACJI

Użyteczność jego informacji być może nie by­ła oczywista; doskonalsza informacja rzadko jest tak jednoznacznie użyteczna jak realne usprawnienia, ta­kie jak lepszy pług czy bardziej wydajny warsztat tkacki. Podobnie jak pierwsze komputery, pierwsze ze­gary były drogie i kruche, trzeba było wielkiego, zbio­rowego wysiłku, aby je nabyć. W ^niarę jak zegary stawały się bardziej powszechne, zaczęły być nie tylko użyteczne, lecz wręcz niezbędne. Ludzie zaczęli praco­wać, jeść i spać wedle wskazań zegara, a gdy wkrótce zdecydowali się regulować swą działalność według ar­bitralnego miernika czasu, zegar przekształcił się z po­kazu dumy obywatelskiej w konieczność życia miej­skiego. Dla nowoczesnej gospodarki i sprawowania władzy komputer także przestał być luksusem, a stał się koniecznością.