NIEOGRANICZONA LICZBA

Ta komórka jest pusta, a maszyna znajduje się w sta­nie Q2, zatem obowiązuje reguła numer dwa. Maszyna wpisuje „0”, przesuwa swój znacznik na prawo i za­trzymuje się. Program się skończył, jego skromnym wynikiem jest zastąpienie liczby 1 przez liczbę 10.Oczywiście, istnieje nieograniczona liczba innych, bardziej interesujących maszyn Turinga. Ich zasady działania są takie same, niezależnie od tego, do czego maszyna została zaprojektowana. Taśma może mieć wpisane cyfry jakiejś liczby, a maszyna może zawie­rać reguły znajdowania pierwiastka kwadratowego tej liczby. Na taśmie może być zapisany ciąg liczb, a ma­szyna może być zaprojektowana do obliczania mocy potrzebnej do wprowadzenia rakiety na orbitę wokół- księżycową. Prawdziwie ambitną grą jest przede wszy­stkim zaprojektowanie maszyny Turinga, znalezienie reguł działania, które powodują, że maszyna; działać będzie wedle życzenia.