zakładka PROMOCJA SPECJALNA

NAZWA Warto przypisać taką nazwę opisywanemu poziomowi cen, by niosła jednoznaczną informację i była czytelna dla wszystkich osób obsługujących program, np. hurtowa, detaliczna, promocyjna, specjalna. WALUTA Selektor, z którego można wybrać jeden z opisanych wcześniej obcych środków płatniczych. Może to usprawnić pracę przede wszystkim eksporterom i importerom, ale może także okazać się pomocne tym, którzy do różnych celów wykorzystują ceny towarów podane w walucie. Jeżeli firma nie zajmuje się eksportem, nie chce korzystać z możliwości przedstawiania cen w walucie (np. w cennikach, na naklejkach), należy pozostawić selektor w standardowym ustawieniu na zapisie PLN. Ważne dla eksporterów: Wybranie jakiejkolwiek waluty będzie oznaczało, że dany poziom cen będzie wykorzystywany przy sprzedaży towarów za granicę. W ten sposób można uniknąć przeliczeń kursowych i konieczności stosowania zaokrągleń. Podpowiadane w okienku selektora waluty wprowadza się do systemu na poziomie modułu WALUTY. STANDARDOWY NARZUT Pole umożliwia ustalenie wartości narzutu stosowanego przez program automatycznie przy kalkulacji cen sprzedaży w odniesieniu do danego poziomu cen. Np. wpisanie tu liczby 20 będzie oznaczało, że ceny danego poziomu będą o 20% wyższe od ceny podstawowej (ostatecznej zakupu). W polu pod przyciskiem ,,f” dostępny jest kalkulator.