ZAKOŃCZENIE PRACY I INNE OPERACJE

W wypadku awarii komputera lub awarii sieci elektrycznej dane przechowywane na dysku twardym użytkowanego komputera mogą ulec zniszczeniu. W związku z tym oprócz korzystania ze specjalnych urządzeń podtrzymujących napięcie w sieci elektrycznej zaleca się sporządzać kopie owych danych, czyli przeprowadzać archiwizację. Operacja archiwizacji jest przydatna także w sytuacji, kiedy użytkownik chce przenieść dane z jednego komputera do innego (praca-dom) oraz gdy istnieje potrzeba stworzenia kopii baz danych podmiotu np. do szkolenia nowych pracowników firmy. System został wyposażony w specjalny mechanizm archiwizujący dane, za którego pomocą można dane zgromadzone w pamięci komputera przenieść na inne nośniki informacji (dyskietka, inny twardy dysk) i w ten sposób je zabezpieczyć. Podczas archiwizacji wykonywana jest kompresja i szyfrowanie danych, czyli zmniejszenie objętości danych bez utraty informacji z zagwarantowaniem ich poufności.
Operacje te są wykonywane przy użyciu bardzo wydajnego i szybkiego narzędzia o parametrach przewyższających większość popularnych archiwize- rów. Warto podkreślić, że przy tworzeniu tego narzędzia zastosowano nowoczesne rozwiązania oraz zaawansowane metody informatyczne, które gwarantują wysoki stopień kompresji oraz bezpieczeństwo danych. Zawsze po zakończeniu przez użytkownika pracy system przypomina o archiwizacji.
Zaleca się następujący sposób archiwizowania danych: codziennie do odpowiedniego katalogu na dysku twardym komputera, raz w tygodniu na inny nośnik informacji, np. dyskietki. Warto przypomnieć, że ochrona danych nie może polegać wyłącznie na ich okresowym kopiowaniu. Trzeba dodatkowo zadbać, by dyskietki, którymi posłużono się przy archiwizacji, były przechowywane w odpowiedniej temperaturze; z dala od kurzu, wilgoci, wpływu pól magnetycznych.