NOWOCZESNE MASZYNY

O ileż bardziej zadziwiłyby Faradaya nowoczesne maszyny liczące, które z pomocą jego iskry magnetycznej rozwiązują równania różniczkowe! W su­mie to tajemnicze działanie-na-odległość wydaje się bardziej na miejscu w starożytnym świecie animizmu niż w materialistycznym wieku dziewiętnastym. W isto­cie, swymi prostymi liniami i czystą geometrią kompu­ter bardziej przypomina grecką wazę lub krzesło ani­żeli hałaśliwą maszynę parową. Zarówno w projekcie, jak i w realizacji fizycznej komputer jest konstrukcją niemal doskonałą; rzędy płytek zadrukowane metalo­wymi liniami krzyżującymi się i przecinającymi w ryt­micznych wzorach. Jakkolwiek symetryczny i zgrabny byłby projekt silnika parowego lub nawet zegara, sa­ma maszyna jest zatłuszczona, hałaśliwa, niedokładna — po prostu ze względu na użyte w niej materiały.