NIE ZAWSZE ATRAKCYJNE CECHY

Nie zawsze cechy te były atrakcyjne. Drugie prawo termodynamiki sugeruje, że wszech­świat jest niedoskonałą maszyną cieplną, stopniowo słabnącą, rozpraszającą swą organizację i tracącą swo­ją energię jako bezużyteczne ciepło. Brutalność tej no­wej metafory odzwierciedlała brutalne warunki, jakie rewolucja przemysłowa stworzyła klasie robotniczej w Europie i Ameryce Północnej. Ówcześni astronomo­wie mogli wyznaczyć bieg planet z precyzją dużo większą, niż czynił to Newton, ale stulecie wydawało się obsesyjnie zajęte raczej dynamicznym niż mecha­nicznym aspektem europejskich osiągnięć technicz­nych, to znaczy pędem ku mocy.