POTĘŻNE SILNIKI

i    Pod koniec stulecia potężne silniki cieplne, które produkowały tysiące ko­ni mechanicznych energii, były kontrolowane przez skomplikowany układ trybów, a ich zadaniem było ciągnięcie wagonów kolejowych lub napędzanie stat­ków. W porównaniu z nimi zegar musiał się wydawać dobrotliwym i raczej błahym urządzeniem.Zwiastuny technologii komputerowej pojawiły się już w wieku siedemnastym, kiedy zaczęto budować, me­chanizmy do wykonywania rachunków. Pascal zapro­jektował maszynę dodającą, Leibniz koło do wykony­wania czterech działań arytmetycznych. Sławną, ale daremną próbę zbudowania komputera mechanicznego podjął Charles Babbage, matematyk angielski z dzie­więtnastego stulecia. Zaprojektował on najpierw Ma­szynę Różnicową, kalkulator z trybami oparty na New­tonowskiej metodzie wykonywania operacji całkowa­nia; inny inżynier wykonał działający prototyp.