SZEROKA GAMA REAKCJI

Obecnie komputer jest zdolny do szerokiej ga¬my reakcji, które naśladują ludzkie zdolności, choć im nie dorównują. W końcu osiemnastego stulecia von Kempelen zbudował oszukańczy automat do gry w szachy, z ukrytym w. środku mężczyzną, i zadziwiał publiczność grą. Dzisiaj maszyna do gry w szachy nie jest oszustwem; chociaż nie potrafi jeszcze pokonać mi¬strza, wygrywa partie z większością amatorów. Ra¬zem z tą zadziwającą zdolnością reagowania stosow¬nie do zmieniających się okoliczności, komputer ma możliwość zmiany programu w trakcie działania. Po¬tencjał ten, jak mieli nadzieję specjaliści komputerowi, nie w pełni został jeszcze wykorzystany do stworze¬nia prostego komputera-dziecka i wyuczenia go więk¬szości lub całej ludzkiej wiedzy. Lecz jeśli nawet taka nadzieja należy do królestwa science fiction, nadal słu¬ży wzmocnieniu utożsamiania komputera z umysłem.