ZBLIŻENIE Z OBU KIERUNKÓW

Zbliżenie nastąpiło z obu kierunków. W pewnym sensie komputer jest najbardziej animistyczną, naj­mniej mechaniczną ze wszystkich maszyn. Operuje ta­jemniczym źródłem siły, elektrycznością, a ma czysta geometryczną strukturę bez części ruchomych (przy­najmniej w układzie obliczeniowym). Z drugiej stro­ny, mechanika ludzkiego ciała — na przykład sposób, w jaki energia pożywienia zostaje przekształcona w — jest dużo lepiej rozumiana teraz, niż była w starożytności. Nigdy nie było więcej niż dzisiaj do­wodów, by traktować istotę ludzką jako wielce skom­plikowaną maszynę, chociaż czynnik kontrolujący, centralny system nerwowy, pozostaje pod wieloma względami tajemnicą. Coraz bardziej atrakcyjne staje się utożsamianie umysłu i mózgu, a następnie ich obu z komputerem.