Joker cda

Aby wystawić notę odsetkową, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE, moduł NALEŻNOŚCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybraną należność danego dłużnika. Z menu NARZĘDZIA wybrać opcję NOTA ODSETKOWA lub z paska narzędzi wybrać klawisz jg. Uzupełnić o brakujące dane okno dialogowe NOTA ODSETKOWA. Okno WEZWANIE DO ZAPŁATY Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który […]