SEKWENCYJNOŚĆ MASZYNY

Jeśli maszyna ma zapisać jakikolwiek wynik, musi to zrobić na tej samej taś­mie; może. go napisać na informacji wejściowej. Licz­ba komórek  dostępnych po prawej stronie jest nie­ograniczona. Ruch znacznika wzdłuż taśmy jest kon­trolowany, przez zbiór reguł działania. Na rysunku  te reguły są zapisane w języku naturalnym, po polsku, choć Turing dla nadania takiego samego znaczenia używał notacji logicznej. Nasz przykład ma tylko dwie reguły, zwykle jest ich więcej, na przykład tuzin lub setka, ale liczba ich zawsze musi być skończona. Maszyna jest sekwencyjna, pracuje przywołując tyl­ko jedną regułę na raz, wykonując działanie przez nią przepisane, a następnie odwołując się do innej.