Zakładka WŁASNE

Dzięki tej zakładce można tworzyć własne pola dodawane do kartoteki kontrahentów.
Nazwy rubryk są definiowane na poziomie modułu ADMINISTRACJA – KONTRAHENCI i pojawiają się na tej zakładce jako własne. Na poziomie tej zakładki do każdej rubryki dowolnie określonej i dotyczącej kontrahenta można wprowadzić własne informacje. Mogą nimi być, np. numer telefonu domowego szefa firmy; numer rejestracyjny samochodu dostawczego itp.

Zakładka NOTATKI

Zakładka NOTATKI składa się z dwóch części UWAGI i NOTES. Można do nich wprowadzać dowolne uwagi dotyczące wybranego kontrahenta. PRACOWNIK KONTAKTUJĄCY SIĘ Z KONTRAHENTEM Z dostępnego selektora wybrać dane zatrudnionego pracownika, który jest odpowiedzialny za kontakty z kontrahentem. UWAGI Własne uwagi dotyczące kontrahenta. W tę część zakładki można wprowadzić dowolną liczbę znaków. Na przykład: Firma Derma – wyroby tapicerskie zakupiła (i zapłaciła) u nas 500 metrów materiału na obicia foteli typu Fred. Pojutrze p. Władysław przyjedzie odebrać 200 m, a w przyszły piątek odbierze resztę materiału. NOTES Informacje o kontaktach z firmą. Notes pełni rolę diariusza, który w dowolnej chwili można przeglądać. Podaj: Uruchamia okno edycyjne NOTATKA, które umożliwi dodanie nowego zapisu.