DZISIEJSZE KOMPUTERY

Fakt, iż dzisiejsze komputery są binarne, wskazuje na inną, bardziej fundamentalną sprawę — iż maszy­ny te fizycznie ucieleśniają liczby oraz działania aryt­metyczne. Status liczb, praw arytmetyki i twierdzeń matematycznych nie był nigdy raz na zawsze ustalo­ny i nigdy nie będzie, jest to bowiem problem filozo­ficzny, który każda kultura, a być może każde pokole­nie, pojmuje we własny sposób. Większość kultur i epok zgadza się wszakże co do tego, iż istnieje zasad­nicza różnica między liczbą a numerycznością (nume- ral), między liczbą 5 a wszelkimi środkami, jakie istnieją do jej przedstawienia. Aby operować liczbami, ludzie musieli wynaleźć dla nich symbole: kamienie rzeczne, znaki na piasku lub ślady atramentu, na pa­pierze, paciorki abakusa, a teraz, w wieku komputero­wym — napięcia w obwodach oraz inne nośniki elek­troniczne.