REPREZENTACJA KOMPUTEROWA

Jedna reprezentacja jest filozoficznie rów­nie dobra jak inne. Reprezentacja komputerowa jest tak szczególna, po­nieważ można niezwykle szybko operować liczbami bez bezpośredniego udziału człowieka. Kiedy program jest określony, a maszyna włączona, elektrony biegają, póki nie zostanie znaleziona odpowiedź. Abakus może dostarczać odpowiedzi niejako mechanicznie, poprzez osobę, która bezmyślnie przesuwa liczmany zgodnie z regułami. A jednak sam fakt, że do przesuwania gałek potrzebna jest ludzka istota, sugeruje bliski zwią­zek między maszyną a człowiekiem. Abakus jest ra­czej narzędziem niż maszyną, przedłuża bowiem zdol­ności techniczne człowieka, pozostając całkowicie pod jego kontrolą.