Okno ODSETKI KARNE

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA Należy ustalić tu datę, od której będą stosowane wprowadzone ustalenia dotyczące odsetek karnych. Można posłużyć się kalendarzykiem (dostępny pod przyciskiem GD, lub przesuwakiem. STOPA PROCENTOWA Wprowadza się tu liczbę wyrażającą wartość procentową odsetek karnych. Pod przyciskiem U dostępny jest kalkulator.
Pod moduł administracyjny PERSONEL pozwala ustalać uprawnienia dla wszystkich osób obsługujących system w danej firmie oraz hasło dostępu do programu. Gdy użytkownik wprowadzi odpowiednie dane do rubryk znajdujących się w oknach tego pod modułu, wówczas w oknie głównym będzie widoczna lista wszystkich użytkowników programu.
Główne okno pod modułu administracyjnego PERSONEL jest wyposażone w tabelę oraz następujące klawisze edycyjne: Dodaj [ Uruchamia okno dialogowe DANE UŻYTKOWNIKA, które pozwala na dodanie informacji o użytkowniku. Uruchamia okno dialogowe DANE UŻYTKOWNIKA, gdzie można poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące pracownika wskazanego w tabeli. Usuwa pozycję związaną z osobą, której dane wskaże się w tabeli.