Straszny film 5 cda

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku zobowiązań jednego wierzyciela do zbiorczego rozliczenia. Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ składające się z dwóch zakładek:ZOBOWIĄZANIE, KASA tub BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się tu jeszcze trzecia zakładka: DEKRET KASOWY/ BANKOWY. Zbiorcze rozliczenie zobowiązań – zakładka ZOBOWIĄZANIA Zakładka ta […]