Htc desire 310 telepolis

Opcja NOTA ODSETKOWA pozwala wystawić notę odsetkową do należności spóźnionych. Oznacza to, że zostanie utworzony kolejny zapis dotyczący wskazanej należności, który będzie widoczny na głównej liście – będzie nim należność odpowiadająca wartości odsetek.
Okno NOTA ODSETKOWA podaje następujące informacje dotyczące wybranej należności: w górnej części okna podany jest numer dokumentu, następnie można odczytać dane dłużnika oraz dane dotyczące należności: jej kwotę, termin jej spłaty, kwotę, jaka została jeszcze do zapłaty oraz liczbę dni spóźnienia. Użytkownik programu w tym oknie może jedynie zmienić wysokość i typ odsetek, wybierając odpowiednie pozycje przełącznika ODSETKI. Przełącznik ten posiada dwie pozycje, które umożliwią wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny. Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w pod module ODSETKI KARNE. Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego przełącznika, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. Odsetki będą naliczane w skali rocznej.