Asus n551jm opinie

Rewizor dla Windows i Subiekt dla Windows umożliwiają wybranie kilku należności jednego dłużnika do zbiorczego rozliczenia. Służy do tego okno dialogowe ZBIORCZE ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI składające się z dwóch zakładek: NALEŻNOŚCI, KASA lub BANK. W wypadku, gdy użytkowany jest program Rewizor dla Windows, pojawi się jeszcze trzecia zakładka: DEKRET BANKOWY/KASOWY. Zbiorcze rozliczenie należności – zakładka NALEŻNOŚCI Zakładka ta umożliwia wprowadzenie […]