STANDARDOWE WARTOŚCI DLA NOWEGO KONTRAHENTA

odbiorcy sprzętu ACD; akwizytorzy materiałów papierniczych. Nazwy te tworzy się w pod module administracyjnym GRUPY na zakładce KONTRAHENCI. MIASTO Nazwa miasta, z którego najczęściej pochodzą kontrahenci współpracujący z firmą użytkownika.
REGION Z dostępnego selektora można wybrać nazwę regionu, z którego najczęściej pochodzą kontrahenci kontaktujący się z Państwa firmą. Nazwy regionów tworzy się na poziomie podmodułu administracyjnego REGIONY i PAŃSTWA. POZIOM CEN Z selektora można wybrać rodzaj ceny, która najczęściej obowiązuje przy sprzedaży, np. hurtową. Nazwy rodzajów cen można wprowadzić do programu, korzystając z podmodułu administracyjnego TOWARY i USŁUGI. RABAT Z selektora można wybrać nazwę najczęściej stosowanego dla kontrahentów rabatu. Nazwy rabatu określa się w podmodule administracyjnym RABATY.
FORMA PŁATNOŚCI Z selektora można wybrać nazwę najczęściej stosowanej dla kontrahentów formy płatności, np. gotówka. Formy płatności można definiować, korzystając z podmodułu administracyjnego FORMY PŁATNOŚCI. NUMER ANALITYKI DLA KONTRAHENTÓW JEDNORAZOWYCH W rubryki znajdujące się w tej części zakładki należy wprowadzić numery kont analitycznych tak zwanych kontrahentów jednorazowych. Ich dane zawsze znajdują się tylko na wystawianym dokumencie. Zazwyczaj do różnego rodzaju rozliczeń z takimi kontrahentami jest stosowane jedno konto. ANALITYKA DLA ODBIORCÓW Numer konta analitycznego odbiorców. ANALITYKA DLA DOSTAWCÓW Numer konta analitycznego dostawców.