Zakładka DODATKOWE

NADAWANIE SYMBOLI Program pozwala na ustalenie jednego z dwóch sposobów nadawania symboli kontrahentom, których dane są wprowadzane do kartoteki kontrahentów w module kontrahenci. RĘCZNE Użytkownik decyduje, że będzie samodzielnie nadawać symbole.
AUTOMATYCZNE Użytkownik powierza nadawanie symboli systemowi. Symbole będą miały postać numeryczną. Ustawienie przełącznika na tej pozycji uaktywnia przesuwak KOLEJNY NUMER. KOLEJNY NUMER Przesuwak, który pozwala wskazać liczbę, od której system rozpocznie automatyczne nadawanie symboli numerycznych. DŁUGOŚĆ SYMBOLU Przesuwak pozwalający określić długość symbolu. DŁUGOŚĆ KODU Liczba oznaczająca, ile cyfr będzie wchodziło w skład symbolu. Jeśli w tę rubrykę wpiszecie Państwo cyfrę 0, to każdy kod będzie ciągiem różnej liczby cyfr, np. 9, 192, 546738. Jeżeli natomiast zostanie w tę rubrykę wprowadzona na przykład cyfra 5, to każdy symbol zawsze będzie się składał z pięciu cyfr, np. 00352, 01234. OSTRZEŻENIE PRZY SPRZEDAŻY NA KREDYT Za pomocą znaczników można zdecydować się na to, czy ostrzeżenie ma się pojawiać przy przekroczeniu: KREDYTU DLA JEDNEGO DOKUMENTU Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy wartość kredytu na pojedynczym dokumencie przekroczy zadeklarowany limit. KREDYTU DLA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy suma wartości nie spłaconych kredytów na wszystkich wystawionych dokumentach przekroczy zadeklarowany limit. LIMITU LICZBY DOKUMENTÓW KREDYTOWANYCH Ostrzeżenie będzie się pojawiać wtedy, kiedy liczba kredytowanych dokumentów przekroczy zadeklarowany limit.