Okno WYBÓR DOKUMENTÓW DO WYSŁANIA

W oknie tym zebrane zostaną dokumenty, które wprowadzone zostały do pamięci programu w Subiekcie, w modułach obsługujących dokumenty obrotowe (m.in. SPRZEDAŻ — FAKTURY I RACHUNKI). Dokumenty te zgrupowano w tabeli prezentującej ich numer, nazwę, datę wprowadzenia, kontrahenta związanego z dokumentem oraz wartość. Aby wybrany przez użytkownika dokument znalazł się wśród dokumentów przeznaczonych do przesłania za pomocą funkcji KOMUNIKACJA, należy zaznaczyć go w tabeli (za pomocą lewego klawisza myszki lub klawiszy ze strzałką), a następnie wskazać klawisz. Przy wybranym dokumencie pojawi się wówczas znak f5j.