KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Znacznik pozwalający wyłączyć automatyczną kontrolę stanów magazynowych działającą przy wystawianiu dokumentu. System pozwoli wtedy wystawić dokument nawet wtedy, kiedy stany magazynowe są zbyt małe – mniejsze niż ilość towaru podawana na dokumencie. (Może się to okazać przydatne w sytuacji, kiedy informacja o zakupionym towarze nie została na czas wprowadzona do komputera.) BLOKADA ZMIANY CENY… Znacznik, którego włączenie uniemożliwi zmianę rodzaju ceny (z brutto na netto i z netto na brutto) przy wystawianiu dokumentu. WYŚWIETLAJ DANE ODBIORCY… Znacznik, którego zakreślenie spowoduje wyświetlanie przy wystawianiu dokumentu danych odbiorcy towaru w rubryce pod danymi odbiorcy dokumentu – płatnika. Jest to ważne w takiej sytuacji, kiedy kontrahent robi zakupy dla różnych oddziałów lub filii swojej firmy. On odbiera wystawiony dokument i reguluje płatności, a kto inny, np. osoba prowadząca filię przedsiębiorstwa, sprzedany towar odbiera.