Okno WALUTA

WALUTA: SYMBOL W rubryce tej należy wpisać trzyznakowy symbol wprowadzanej waluty (np. PLN, USD). SYMBOL MONETY ZDAWKOWEJ W tej rubryce należy wpisać maksymalnie trzyznakowy, powszechnie stosowany symbol monety zdawkowej (np. gr, ć). NAZWA Należy wpisać tu pełną nazwę wprowadzanej waluty (np. polski nowy złoty, dolar amerykański).
KURS: LICZBA JEDNOSTEK Pole to jest szczególnie istotne dla walut, których kurs jest tak niski, że należy go podawać w odpowiedniej liczbie jednostek (np. 10000 dla włoskiego lira). PODPOWIADAJ Za pomocą tego selektora użytkownik może zdecydować, czy np. w czasie dekretowania dokumentów program powinien zawsze pytać o kurs waluty, czy ma automatycznie podawać kurs sprzedaży, kurs średni lub też kurs zakupu. W części KURS umieszczona została także tabela, składająca się z następujących kolumn: DATA W tym polu należy wpisać datę wprowadzenia kursów waluty. ZAKUP W tej rubryce należy wpisać cenę zakupu wprowadzanej waluty. SPRZEDAŻ Tu należy wpisać cenę sprzedaży wprowadzanej waluty. ŚREDNI W tym miejscu program wpisze automatycznie średni kurs wprowadzanej waluty. Istnieje jednak możliwość, aby użytkownik sam wpisał odpowiednią cenę.