Warunki współpracy

Aby program mógł współpracować z konkretnym urządzeniem fiskalnym, należy:
Na poziomie pod modułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE zainstalować właściwy sterownik. Wykonać ręcznie wszystkie niezbędne ustawienia konfiguracyjne w urządzeniu. Ustawienia te są wyliczone w systemach pomocy przygotowanych dla sterowników obsługujących konkretne urządzenia. Połączyć urządzenie i komputer odpowiednim kablem. Schematy połączenia są podane w systemach pomocy przygotowanych dla sterowników obsługujących konkretne urządzenia. Na poziomie głównego modułu URZĄDZENIA FISKALNE użyć funkcji DODAJ, która spowoduje wyświetlenie specjalnego okna pomocniczego z listą urządzeń, do których obsługi program jest w danym momencie przygotowany. Wybrać z listy właściwe urządzenie, a następnie włączyć klawisz [, ggg j Na poziomie wyświetlonego okna KONFIGURACJA wprowadzić wszystkie ważne ustalenia dotyczące funkcjonowania urządzenia. Na koniec warto użyć funkcji SPRAWDŹ POŁĄCZENIE (menu OPERACJE), która pozwala skontrolować możliwość komunikowania się z urządzeniem. Wyświetlane jest okno POŁĄCZENIE. Funkcja jest także dostępna na poziomie okna KONFIGURACJA-zakładka POŁĄCZENIE. Ponieważ rynek urządzeń fiskalnych jest bardzo dynamiczny, wymusza to na autorach systemu tworzenie nowych sterowników lub ulepszanie już istniejących. Aktualne wersje wszystkich dostępnych sterowników są przez InsERT rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem serwisu WWW.