Jedną z najważniejszych zalet systemu

potrafi on współpracować z wieloma urządzeniami fiskalnymi – kasami i drukarkami.
Moduł URZĄDZENIA FISKALNE jest odpowiedzialny za obsługę funkcji związanych ze współpracą kasy lub drukarki fiskalnej z Subiektem. Jednym z podstawowych warunków tej współpracy jest zainstalowanie właściwego sterownika na poziomie pod modułu administracyjnego URZĄDZENIA FISKALNE. Pod moduł administracyjny URZĄDZENIA FISKALNE jest wspólny dla wszystkich modeli urządzeń współpracujących z systemem, ponieważ to na tym poziomie instalowane są sterowniki umożliwiające tę współpracę. Moduł główny URZĄDZENIA FISKALNE może natomiast zarządzać różnymi modelami urządzeń pracującymi w różnych konfiguracjach i dla różnych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że:  jeżeli podmiot X posługuje się urządzeniami A i B, a podmiot Y urządzeniami A i C, to na dysku komputera muszą zostać zainstalowane sterowniki dla wszystkich urządzeń: A, B i C;
-> jeżeli z dysku komputera zostanie usunięty sterownik dla urządzenia A, to żaden z podmiotów nie będzie mógł współpracować z tym urządzeniem. Moduł URZĄDZENIA FISKALNE może pracować w dwóch trybach: obsługując kasy fiskalne, obsługując drukarki fiskalne. O trybie pracy decyduje się, wybierając na poziomie głównego okna modułu właściwą dolną zakładkę – KASY FISKALNE albo DRUKARKI FISKALNE lub włączając właściwą funkcję z menu WIDOK.