Okno NOTATKA

Okno dialogowe NOTATKA pozwala na wprowadzenie krótkiego tekstu mającego charakter luźnej notatki. Gdy użytkownik wypełni poniższe rubryki i zapisze dane, treść notatki pojawi się na zakładce NOTATKI, w części NOTES. DATA Należy tu podać datę sporządzenia notatki. Można skorzystać albo z przesuwaka jrj, albo z dostępnego kalendarza. CZAS Czas sporządzenia notatki jest podawany automatycznie przez program. Zapis ten można zmienić. UŻYTKOWNIK Z dostępnego selektora należy wybrać dane użytkownika, który sporządził notatkę. TREŚĆ W tę część okna dialogowego wprowadza się treść notatki.

INFORMATOR KONTRAHENTA

Okno dialogowe INFORMATOR KONTRAHENTA składa się z kilku zakładek, których zawartość przedstawia informacje dotyczące kontrahenta związane z zakupem oraz sprzedażą. Danych zawartych w poszczególnych zakładkach nie można edytować, są one przeznaczone wyłącznie do odczytu Istnieje możliwość wydrukowania zestawienia, wystarczy tylko nacisnąć klawisz. OKRES To, jaki okres zostanie przez program pokazany, zależy od użytkownika. Mozę on wybrać okres obejmujący poszczególne zestawienia, naciskając rysunkiem kalendarza, gdy zostanie wyświetlone okno PODAJ OKRES – wybrać z selektora właściwy okres. Zakładki dostępne w oknie dialogowym INFORMATOR KONTRAHENTA: NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, RAZEM, DOKUMENTY, TOWARY I USŁUGI, KONTO.