OD ZEGARA DO KOMPUTERA

Jeśli myślimy o technologii jako kontrolowanym za­stosowaniu siły w celu przekształcania środowiska, nie jest natychmiast jasne, że komputer stanowi przełom technologiczny. Nie wykonuje on pracy w sensie dzie­więtnastowiecznym, nie wprowadza widocznych zmian w otoczeniu fizycznym. Może służyć jako regulator dla bardziej – konwencjonalnych maszyn, lecz w każdym przypadku to informacja, której dostarcza, czyni go użytecznym. W tym sensie maszyna ta jest przedłuże­niem mechanicznej raczej niż dynamicznej technologii zachodnioeuropejskiej, bardziej zegara niż maszyny parowej. Zegar dostarczał informacji dogodniej; a tak­że dokładniej niż przedtem zegar słoneczny, ale, z Wy­jątkiem wybijania godzin, nie wkraczał w świat fi­zyczny.