Utalentowany pan ripley cda

Aby rozliczyć zobowiązania przez skojarzenie, należy: Z modułu CENTRALA wybrać program Rewizor lub Subiekt. Wybrać zapis FINANSE moduł ZOBOWIĄZANIA. W tabeli znajdującej się w oknie głównym wskazać wybrane zobowiązanie danego wierzyciela. Z menu ZOBOWIĄZANIE wybrać opcję ROZLICZ PRZEZ SKOJARZENIE. lub z paska narzędzi wybrać klawisz. Wprowadzić odpowiednie dane do wyświetlonego okna dialogowego ROZLICZENIE PRZEZ SKOJARZENIE (jego opis znajduje się w rozdziale „Należności”). […]