Praca kilku stanowisk w sieci

Programowy mechanizm raportów, pliki i struktura raportów oraz realizacja wydruków raportów zostały przygotowane przy wykorzystaniu produktów „Biblioteki drukujące” oraz „Menedżer raportów” firmy Humań Dialog. Przyjęta struktura danych podmiotów zakłada, że pliki raportów są niezależne dla każdego podmiotu. Dzięki temu uzyskana została duża elastyczność przenoszenia danych podmiotów pomiędzy komputerami, możliwość łatwej dystrybucji nowych wzorów wydruków. Istnieje możliwość szerokiej modyfikacji parametrów wydruków i raportów w podmodule administracyjnym – WYDRUKI. Jeżeli jednak będzie istniała taka konieczność, przyjęta organizacja danych podmiotu i plików raportów umożliwia łatwą wymianę lub dystrybucję nietypowych plików raportów. Także nowe wzory standardowe będą dołączane do pakietu w miarę jego rozwoju.