Instalacja ulepszeń

Zmiany prawa regulującego działalność przedsiębiorstw, nowe potrzeby użytkowników, doskonalenie przez autorów wewnętrznych mechanizmów systemu to powody, dla których praca nad jego rozwojem nigdy się nie kończy. Efektem wprowadzanych zmian, nowości, poprawek i usprawnień są nowe wersje programu. Po przejściu w sposób zadowalający koniecznych testów są one udostępniane wszystkim legalnym użytkownikom poprzednich wersji. Wystarczy tylko zamówić u producenta lub dystrybutora, a następnie zainstalować pliki z ulepszeniami, by móc pracować z aktualną, a więc w danym momencie najlepszą wersją programu. Przed rozpoczęciem operacji wprowadzania ulepszeń warto pamiętać
o przeprowadzeniu archiwizacji danych. Z poziomu menu startowego dostępna jest aplikacja o nazwie PROGRAM SERWISOWY. Zadaniem tego narzędzia jest umożliwić użytkownikowi zmianę folderu z bazą danych podmiotu, naprawę i porządkowanie danych podmiotu, odczytanie hasła w postaci zakodowanego zapisu, pobranie nowych wzorów formularzy deklaracji podatkowych.