Zakładka PODSTAWOWE DANE

NAZWA NAKLEJKI Wprowadzając nazwę naklejki, należy pamiętać, że powinna ona skrótowo, ale jednoznacznie informować o rodzaju zaprojektowanej naklejki, a więc np. o jej kształcie, zawartości. Przykładowo: promocja – brutto i netto (naklejka z cenami promocyjnymi, wydrukowana cena brutto i netto), odbiorcy regionalni – duże (naklejki z adresami odbiorców z danego regionu drukowane na dużych szablonach). DANE Z KARTOTEKI Selektor umożliwiający wskazanie, które dane będą ważne dla projektowanego typu naklejki – mogą być to dane z kartoteki towarów i usług lub z kartoteki kontrahentów. Tworzenie naklejek z danymi towarów jest możliwe tylko wtedy, kiedy dostępny jest moduł TOWARY I USŁUGI. Jest to moduł programu Subiekt dla Windows. Użytkownicy Rachmistrza dla Windows lub Rewizora dla Windows będą mogli korzystać z tej funkcji, jeżeli posiadają zainstalowanego Subiekta dla Windows. PODGLĄD SZABLONU: FORMAT ARKUSZA Okienko prezentujące widok arkusza zaprojektowanego wcześniej dla danego szablonu, tego, który został wybrany z selektora NAZWA SZABLONU. ZAWARTOŚĆ NAKLEJKI Okienko prezentujące układ i rodzaj pól umieszczonych na pojedynczej naklejce szablonu, tego, który został wybrany z selektora NAZWA SZABLONU (zob. poniżej). NAZWA SZABLONU Selektor umożliwiający wybranie jednego z zaprojektowanych wcześniej szablonów. Wygląd wybranego szablonu (format arkusza i zawartość pojedynczej naklejki) jest prezentowany w dwóch okienkach podglądu (zob. wyżej). Przycisk +1 umieszczony przy selektorze umożliwia opisanie nowego szablonu – uruchomione zostaje okno SZABLON NAKLEJKI. Przycisk E Modyfikuj t pozwala zmienić istniejący szablon wybrany z selektora.