SCHEMAT KOMPUTERA

Schemat komputera von Neumanna  jest całkowicie abstrakcyjny: w prawdziwej maszynie każdy z bloków byłby układem elektronicz­nym złożonym z tysięcy lub milionów tranzystorów, strzałki byłyby przewodami łub połączeniami pozwala­jącymi „informacji” elektronicznej przepływać we wskazanych kierunkach pomiędzy układami. Blok za­znaczony jako pamięć odpowiada taśmie maszyny Turinga, gdzie magazynowane są dane wejściowe oraz zapisywane wyniki pośrednie. Procesor ‘centralny (CPU) odpowiada regułom uniwersalnej maszyny Tu­ringa. W jego elektroniczną strukturę wbudowane są reguły wykonywania sensownych działań na danych wedle rozkazu pobieranego z pamięci. Procesor prze­szukuje pamięć, podobnie jak maszyna Turinga poru­sza się wzdłuż swej taśmy, po kolei Wynajdując i wy­konując rozkazy.