BLOK STERUJĄCY

Procesor jest zbudowany z obwodów logicznych i różnych rejestrów. Rejestry zawierają pojedyncze rozkazy lub niewielką liczbę danych do bezpośredniego przetwarzania. W nowoczesnych komputerach blok sterowania, układ bardziej funkcjonalny niż fizyczny, przetwarza rozkazy w ciąg działań elektronicznych, krok po kroku kierując działaniem całego systemu. Ten blok zastępuje tablicę rozdzielczą pierwszych kompu­terów. Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) wyko­nuje właściwe działania dodawania, odejmowania oraz wymagane operacje logiczne.Przypuśćmy, że kolejna instrukcja w pamięci naka­zuje dodanie dwóch liczb oraz zapisanie wyniku w in­nym ;miejscu-pamięci. Sekwencja jest następująca: Blok sterujący sygnalizuje pamięci, aby przesłała następny-rozkaz, oraz wskazuje rejestr rozkazów do je­go- przyjęcia.’ Obwody dekodujące odczytują rozkaz Lwykrywają, iż; chodzi o dodawanie.