W menu NARZĘDZIA znajduje się opcja WYPISZ DOKUMENT

Dzięki niej użytkownik może z poziomu modułu KONTRAHENCI wystawiać dokumenty sprzedaży (faktury VAT lub rachunki uproszczone), zakupu (faktury VAT lub rachunki uproszczone), dokumenty magazynowe (wydania zewnętrzne lub przyjęcia zewnętrzne) oraz zamówienia (zamówienia od klienta lub zamówienia do dostawcy). Po wybraniu przez użytkownika opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP na ekranie pojawi się okno dialogowe służące do wystawiania dokumentów handlowych. To, jakiego rodzaju dokument handlowy ukaże się na ekranie, zależy od tego, czy użytkownik zakreślił w zakładce PARAMETRY znacznik PŁATNIK PODATKU VAT. Jeżeli znacznik ten został zakreślony, oznacza to, że kontrahent jest płatnikiem podatku VAT i po wybraniu opcji wypisania dokumentu SPRZEDAŻ lub ZAKUP zostanie wyświetlone okno służące do wystawiania faktur VAT. Jeżeli znacznik ten nie jest zakreślony, to program będzie pozwalał wypisać wyłącznie rachunki uproszczone. Standardowy pasek narzędzi modułu KONTRAHENCI wygląda następująco: Dodaje dane nowego kontrahenta. Poprawia istniejące dane kontrahenta. Pozwala na dopisanie notatki. Wystawia dokument sprzedaży dla danego kontrahenta: fakturę VAT lub rachunek uproszczony.