Zakładka ADMINISTRACJA I KONTRAHENCI

Wypełnienie rubryk znajdujących się w zakładce PODSTAWOWE jest niezbędne do dalszej pracy z programem i bardzo pomocne w systematycznym prowadzeniu kartoteki kontrahentów. SYMBOL Symbol kontrahenta. Ważne jest, by symbol jednoznacznie wskazywał, o jakiego kontrahenta chodzi. Symbol może być ciągiem różnych znaków, może być również nazwą. Na przykład skrót D-LU-MA-1 może oznaczać detalistę z województwa lubuskiego ze sklepu „Maluch” nr 1. Są dwa sposoby nadawania symboli – ręczny i automatyczny. Zależy to od tego, która pozycja przełącznika została wybrana na poziomie modułu ADMINISTRACJA I KONTRAHENCI. Jeden symbol może być nadany tylko jednemu kontrahentowi. NAZWA Skrócona nazwa kontrahenta, która może być wykorzystywana w różnych miejscach programu i zwykle identyfikowana z danym kontrahentem, np. Propak s.c., sklep obuwniczy ADIDAS. W tej rubryce nie należy podawać skrótów typu PPHU, gdyż tego rodzaju skróty określają zazwyczaj nazwy wielu firm. Gdyby taki skrót został wprowadzony do rubryki NAZWA, wówczas utrudnieniem dla użytkownika byłoby korzystanie z mechanizmu wyszukiwania danych. PEŁNA NAZWA Pełna nazwa kontrahenta, np. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe Import, Eksport – „Propak” spółka cywilna. W zależności od tego, jak określono parametry dotyczące wydruków (na poziomie modułu ADMINISTRACJA – WYDRUKI) można ustalić, która nazwa (pełna czy skrócona) ma się pokazywać w formularzach drukowanych. ADRES Nazwa miasta i ulicy, a także kod pocztowy firmy kontrahenta. TELEFONY Numery telefonów, pod którymi można się skontaktować z kontrahentem. FAKS Numer faksu. NIP Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. DOSTAWCA/ODBIORCA W selektorze są standardowo umieszczone nazwy określające rodzaj kontrahentów: dostawca, odbiorca lub dostawca/odbiorca. Wybór z selektora odpowiedniego rodzaju kontrahenta jest warunkiem selekcji list kontrahentów, pojawiających się w różnych miejscach programu.