Zakładka INNE

Zakładka INNE jest przeznaczona na podanie dodatkowych informacji o kontrahencie. REGION Z selektora można wybrać nazwę regionu, w którym znajduje się firma kontrahenta. Nazwy regionów wprowadza się na poziomie pod modułu ADMINISTRACJA REGIONY I PAŃSTWA. PAŃSTWO Z selektora można wybrać nazwę państwa, w którym znajduje się firma kontrahenta. Nazwy państw wprowadza się na poziomie podmodułu ADMINISTRACJA – REGIONY I PAŃSTWA. REGON Numer statystyczny, który został nadany podmiotowi gospodarczemu przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. TELEKS Numer teleksu. KONTAKT Imię i nazwisko przedstawiciela, który kontaktuje się z Państwa firmą. PRACOWNICY KONTRAHENTA Dane pracowników kontrahenta, które można wprowadzać bezpośrednio do tabeli znajdującej się poniżej tej rubryki. Imię i nazwisko pracownika, które wprowadzono do górnej linii, są traktowane jako standardowe i będą umieszczane na formularzach dokumentów (np. faktura zakupu, faktura sprzedaży), gdzie znajdują się rubryki typu WYSTAWIŁ, ODEBRAŁ.