Zakładka ZAWARTOŚĆ

Na poziomie zakładki ZAWARTOŚĆ opisuje się rozmieszczenie wybranych informacji na pojedynczej naklejce arkusza. Pierwsze pole zakładki ZAWARTOŚĆ to pole podglądu. Dzięki niemu można nie tylko obserwować efekty wprowadzanych zmian, ale także komponować przy użyciu myszki wygląd i rozmieszczenie pól, w których będą drukowane na naklejce wybrane informacje. NAZWA POLA Selektor umożliwiający wybranie typu informacji, która będzie drukowana na naklejce. Zawartość selektora jest inna dla kontrahentów, inna dla towarów i usług – zależy to od wyboru dokonanego przez użytkownika na poziomie okna NAKLEJKA. Selektor udostępnia do wyboru nazwy pól do wprowadzania danych na poziomie kartoteki kontrahentów lub kartoteki towarów i usług. Przykładowo: wybranie tu pola TERMIN WAŻNOŚCI będzie oznaczało, że na naklejce danego szablonu zawsze będzie drukowana informacja o terminie ważności produktów, dla których sporządzane będą naklejki. fflj Przez pole należy rozumieć powierzchnię zarezerwowaną na wydrukowanie