Samootwierające się strony

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie kasowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy 8 lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza aj. Datę można również wpisać ręcznie. KASA Selektor ten pojawi się, jeśli w zakładce ZOBOWIĄZANIE jako sposób zapłaty wskazano gotówkę. W selektorze tym znajdują się nazwy kas gotówkowych, […]