System daje możliwość dowolnego projektowania i drukowania naklejek na towary

(Subiekt) oraz naklejek adresowych dla kontrahentów (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz). Projektowanie to dotyczy zarówno formatu arkusza z nalepkami, rozmieszczenia i sposobu wydruku wybranych pól na owych nalepkach, jak i wyboru elementów, dla których będą drukowane naklejki. Naklejka to dla systemu zaprojektowany przez użytkownika wzór, według którego w ustalony sposób będą drukowane wybrane informacje o wybranych kontrahentach lub towarach na ustalonym formacie arkusza. Jak zaprojektować naklejkę? Aby zaprojektować nową naklejkę, należy: Uruchomić moduł NAKLEJKI. Na ekranie zostanie wyświetlone główne okno modułu z tabelą, paskiem menu i paskiem narzędzi. Z menu NAKLEJKI należy wybrać opcję DODAJ lub użyć kombinacji klawiszy [Ctrl+N], lub z paska narzędzi wybrać przycisk 3j. Za pomocą wyświetlonego okna NAKLEJKA określić swoje wymagania dotyczące wyglądu i zawartości naklejki oraz wybrać elementy (towary lub firmy), których dane będą drukowane na danym typie naklejki.