Okno ELEMENTY GRUPY

Okno ELEMENTY GRUPY zawiera tabelę prezentującą symbole i nazwy elementów przypisanych uprzednio do danej grupy. O przynależności elementu do grupy decyduje się już, wprowadzając dane elementu do kartotek – kartoteki towarów i usług oraz kartoteki kontrahentów. Pozwala na to zakładka GRUPY dostępna w oknie edycyjnym wyświetlanym na poziomie tych kartotek. Dopisać elementy do grupy oraz usunąć je można także na poziomie opisywanego w tej chwili okna. Elementy grupy KOREKTY WIELOKROTNE WYSTAWIANE WZGLĘDEM Przełącznik, który można ustawić w jednej z dwóch pozycji i w ten sposób zdecydować, czy wystawiane w systemie kolejne (wystawiane po raz drugi, trzeci itd.) dokumenty korygujące zawsze będą się odnosiły do oryginalnej postaci korygowanego dokumentu, czy do postaci uwzględniającej już wystawione korekty. ALGORYTMY PRZELICZANIA DOKUMENTU Dostępne są tu dwa identyczne przełączniki dotyczące dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu. Każdy przełącznik można ustawić w jednej z dwóch pozycji i w ten sposób zdecydować, czy VAT dla tych dokumentów powinien być liczony od sum obrotów w poszczególnych stawkach czy też jako suma podatku dla pozycji wymienionych w tabeli specyfikacji podatkowej.