Zakładka STANDARDOWE

Zakładka PODSTAWOWE umożliwia podjęcie kilku generalnych ustaleń dotyczących standardowych danych podpowiadanych przez system na poziomie kartotek oraz wybranie właściwej metody nadawania symboli oraz kodów kreskowych. PODATEK VAT Selektor, który ułatwia wybranie stawki podatku VAT, którą system będzie automatycznie podpowiadał w trakcie dopisywania do kartoteki nowego towaru, kompletu lub usługi. Zmiany w obowiązujących stawkach podatku od towarów i usług opisuje się w pod module administracyjnym STAWKI VAT. JEDNOSTKA MIARY W to pole zaleca się wpisać skrót takiej jednostki, którą użytkownik posługuje się najczęściej, np. szt. (sztuka). GRUPA Z tego selektora można wybrać grupę, do której standardowo będą przypisywane wszystkie nowe towary i usługi. Jej nazwa będzie pojawiać się jako podpowiedz na formularzach kartotekowych dotyczących towarów lub usług. WALUTA ZAKUPU Selektor ułatwiający wskazanie środka płatniczego, który najczęściej jest wykorzystywany przy zakupach towarów. Jest to ważne szczególnie dla importerów, którzy muszą przeprowadzać kalkulację cen sprzedaży na podstawie cen zakupu w danej walucie. Za obsługę obcych środków płatniczych odpowiedzialny jest moduł WALUTY. NADAWANIE SYMBOLI: Przełącznik umożliwiający wskazanie metody nadawania towarom symboli. Przełącznik można ustawić w jednej z dwóch pozycji: RĘCZNE Użytkownik decyduje, że będzie samodzielnie nadawać symbole. AUTOMATYCZNE Użytkownik powierza nadawanie symboli systemowi. Symbole będą miały postać numeryczną. Ustawienie przełącznika na tej pozycji uaktywnia przesuwak KOLEJNY NUMER i DŁUGOŚĆ SYMBOLU. KOLEJNY NUMER Przesuwak, który pozwala wskazać liczbę, od której system rozpocznie automatyczne nadawanie symboli numerycznych. DŁUGOŚĆ SYMBOLU Przesuwak pozwalający określić długość numerycznych symboli nadawanych automatycznie przez system. Kolejne liczby będą po prostu uzupełniane zerami do wymaganej długości. Np.: jeżeli ustalono, że długość symbolu powinna wynosić 6 znaków, to system będzie tworzył następujące zapisy – 012345, 000003, 334562, 000311. Ma to duże znaczenie dla właściwego porządkowania list towarów. Maksymalna długość kodu, jaką można tu wybrać to 10 znaków. Wybranie cyfry zero będzie oznaczało, że symbole będą mogły mieć różne długości.