Samsung grand rl58gpemh

DATA W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie bankowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy 3 lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza ¿¡. Datę można również wpisać ręcznie. RACHUNEK BANKOWY PODMIOTU W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych, który można wprowadzić do pamięci systemu w pod module RACHUNKI BANKOWE, znajdującym się w ADMINISTRACJI.
RACHUNEK BANKOWY WIERZYCIELA W selektorze tym znajdują się numery rachunków bankowych wierzyciela, które można wprowadzić do pamięci systemu w modułach: KONTRAHENCI, URZĘDY, PRACOWNICY. OTRZYMAŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby otrzymującej dokument bankowy. KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu bankowego. UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanego zobowiązania. WYDRUKUJ DOKUMENT Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że tworzony właśnie dokument bankowy (BW) zostanie automatycznie wydrukowany.