Tworzenie zestawień jako bibliotek DLL

Ta opcja przeznaczona jest dla doświadczonych programistów. Biblioteka DLL musi spełniać określone wymagania tak, aby mogła być wykorzystana bezpośrednio przez pakiet firmy InsERT. Konieczne jest zachowanie ściśle określonego nazewnictwa, utworzenie odpowiednich funkcji widzianych na zewnątrz biblioteki, właściwe zachowanie w wypadku pewnych akcji podjętych ze strony systemu. Zaletą tak tworzonych zestawień jest ich silne zintegrowanie z systemem – będą one widoczne w module MENEDŻER ZESTAWIEŃ w taki sam sposób, jak zestawienia tworzone przez firmę InsERT. Tak tworzone biblioteki będą mogły uzyskać dostęp do bazy danych podmiotu za pomocą odpowiednich funkcji udostępnionych przez biblioteki pakietu. Biblioteki takie można tworzyć przy wykorzystaniu dowolnego środowiska programistycznego, które potrafi tworzyć biblioteki DLL i w którym będzie możliwe spełnienie określonych wymagań (np. MS Visual C++, Borland Delphi, MS Visual Basic). Firma InsERT udostępnia algorytm tworzenia własnych zestawień oraz szkielet projektu dla pakietu MS Visual C++, na podstawie którego będzie można utworzyć własne zestawienie.