Tworzenie zestawień przy wykorzystaniu pakietu MS Access

Możliwe jest tworzenie własnych aplikacji przy wykorzystaniu pakietu MS Access. Jest to jeden z łatwiejszych sposobów na wykonanie własnych programów wykonujących obliczenia, zestawienia i raporty na podstawie danych podmiotów. 1 Środowisko MS Access jest środowiskiem znanym, rozpowszechnionym, dość prostym w obsłudze i zawierającym zintegrowany mechanizm tworzenia raportów i wydruków. W celu wykonania takiego zestawienia należy utworzyć własną, pustą bazę danych, dołączyć do niej tabele i/lub zapytania z bazy danych podmiotu zawierające dane wymagane do wykonania zestawień i utworzyć odpowiednie obiekty aplikacji MS Access (zapytania, formatki, formularze i raporty), które wykonają odpowiednie zestawienia i wydruki. Nie jest możliwa modyfikacja struktury bazy danych, np. w celu zapisania obiektów raportów w bazie danych podmiotu. Do implementacji produktu wybrano pakiet MS Visual Studio 5.0, a w szczególności jego składnik MS Visual C++ 5.0 (język C++). Język C++ jest kompilatorem; kod wykonywalny jest szybki, a kompilacja pozwala na tworzenie kodu wyższej jakości (użycie architektury obiektowej, kontrola typów zmiennych podczas kompilacji, itp.). Wykorzystywana wersja pakietu Visual C++ to wersja 5.0 wraz z uaktualnieniem MS Visual Studio Service Pack 3. Na format bazy danych wybrano format MS Access 97 (motor bazy danych w wersji MS DAO Jet 3.51). Za takim wyborem przemawiały: Tani motor bazy danych (MS DAO Jet 3.51). Ten format bazy danych nie wymaga zakupu drogich serwerów baz danych i jest oparty na zasadzie współdzielenia plików w sieci komputerowej. Duże możliwości bazy danych (w bazie danych składowane są relacje, reguły integralności, zapytania, motor bazy danych obsługuje transakcje). System zabezpieczeń bazy danych (kontrola dostępu poprzez system kont
haseł, możliwość szyfrowania bazy danych). Szerokie możliwości obsługi bazy danych. Format MS Access 97 może być obsługiwany przez aplikacje utworzone za pomocą wielu produktów firmy Microsoft, np. MS Access 97, Visual Basic, Visual C++. Możliwy jest także dostęp do danych przy wykorzystaniu innych narzędzi, które potrafią obsługiwać interfejs ODBC.  Możliwość tworzenia własnych aplikacji, np. do wykonywania zestawień raportów, celem monitorowania pracy systemu lub przesyłania danych np. przez Internet. Łatwość serwisowania i obsługi bazy danych przy wykorzystaniu aplikacji MS Access. Duża popularność formatu MS Access, wbudowany język Visual Basic, możliwość tworzenia aplikacji, zintegrowany mechanizm tworzenia raportów i wydruków. Wykorzystana i dystrybuowana wersja motoru bazy danych to MS DAO Jet 3.51 wraz z uaktualnieniem Microsoft Jet 3.51 Service Pack 2. Aplikacja została podzielona na wiele projektów plików wykonywalnych (EXE) i bibliotek dynamicznych (DLL). Dzięki temu do pamięci komputera ładowany jest tylko ten kod, którego wymaga aktualnie używana część systemu. W wypadku modułu sterującego pracą urządzeń fiskalnych w Subiekcie dla Windows wykorzystano technologię OLE COM i OLE DCOM (Distributed COM), co pozwala na stabilną, szybką i łatwą obsługę tych urządzeń. Ponadto umożliwia to komunikację przez sieć.