Zakładka CELE I ZADANIA

Zakładka PODSTAWOWE jest przeznaczona na wprowadzenie najważniejszych informacji o właścicielu bazy danych, są nimi: NAZWISKO I PIERWSZE IMIĘ W te dwie rubryki należy wprowadzić podstawowe dane związane z właścicielem tworzonej bazy danych. Wystarczy wprowadzić tylko nazwisko oraz pierwsze imię właściciela, by móc uruchomić zakładkę ADRES. URZĄD SKARBOWY Nazwa urzędu skarbowego rozliczającego właściciela. Nazwę tę można wybrać z selektora lub dodać za pomocą klawisza, a wtedy zostanie wyświetlone okno dialogowe URZĄD SKARBOWY podmodułu administracyjnego URZĘDY SKARBOWE.