Zakładka LISTA TOWARÓW

SORTOWANIE POZYCJI PRZY ZAPISIE Przełącznik pozwalający ustalić, w jaki sposób system powinien porządkować zapisy wprowadzane w tabelę specyfikacji towarowej. Porządkowanie takie system przeprowadza w chwili zapisywania dokumentu. Porządkowanie według nazw towarów może być bardzo przydatne – stanowi duże ułatwienie dla magazyniera wydającego produkty. LISTA TOWARÓW: LISTA UWZGLĘDNIA TOWARY… Zakreślenie tego znacznika będzie oznaczało, że przy wystawianiu dokumentu lista pomocnicza umożliwiająca wybranie towarów (w tym opakowań zwrotnych i kompletów) będzie prezentowała wszystkie produkty opisane w kartotece – także te, których stany magazynowe są w danej chwili zerowe. WYBRANIE TOWARU ZAMYKA LISTĘ Znacznik, który pozwala zdecydować, by lista towarów i usług, z której korzysta się przy wystawianiu dokumentu, a dokładniej – przy wypełnianiu tabeli specyfikacji towarowej, była automatycznie zamykana tuż po wybraniu z niej pewnej pozycji. Jest to wygodne w sytuacji, kiedy najczęściej sprzedawane są pojedyncze towary, np. samochody, komputery, dywany. Ustawienie to należy traktować jako standardowe – można je oczywiście zmienić z poziomu samej listy. KONTROLA WARTOŚCI DOKUMENTU: KONTROLA Selektor umożliwiający zdecydowanie o zastosowaniu kontroli wartości dokumentu i jej rodzaju. Chodzi o ostrzeganie w sytuacji, kiedy wystawiana jest np. faktura o wartości zbyt niskiej. Jeżeli użytkownik nie chce, by program automatycznie kontrolował wartość dokumentu, powinien wybrać zapis „wyłączona”. Działanie mechanizmu automatycznej kontroli może się objawić na dwa sposoby: 1. program wyświetli ostrzeżenie, jeżeli wartość dokumentu przekroczy pewien próg ustalony w kolejnej rubryce; 2. program wyświetli ostrzeżenie, ale jednocześnie zablokuje możliwość zapisania dokumentu. PRÓG Selektor i pole tekstowe, za pomocą których można precyzyjnie określić rodzaj i wielkość wartości granicznej, dla której jeszcze jest możliwe wystawienie dokumentu (nie wystawia się faktur na kwotę mniejszą niż np. 5 zł). Przekroczenie progu program będzie automatycznie sygnalizować w sposób ustalony za pomocą selektora KONTROLA. W polu numerycznym pod przyciskiem !§j dostępny jest kalkulator. Selektor i pole numeryczne są niedostępne, jeżeli z selektora KONTROLA wybrano zapis „wyłączona”.