Grupy

Wszystkie informacje o stosowanych w systemie grupach towarów i usług oraz kontrahentów są gromadzone na poziomie pod modułu administracyjnego GRUPY. Grupa towarów lub usług to jednostka klasyfikacyjna obejmująca pewną liczbę tych elementów, które łączy jakaś wspólna cecha. Przykładowo: grupa artykułów spożywczych, grupa produktów Jutrzenki, grupa soków owocowych, grupa usług wykonywanych u klienta. Grupa kontrahentów to jednostka klasyfikacyjna obejmująca pewną liczbę firm o wspólnych cechach, np. grupa kontrahentów lokalnych, grupa kontrahentów zagranicznych. Operacje wykonywane w tym pod module:
-> dodawanie nowej grupy towarów i usług,
-> dodawanie nowej grupy kontrahentów,
-> ustalanie przynależności do grup,
-> poprawianie grupy,
-> usuwanie grupy.
Wszystkie operacje są wykonywane z poziomu odpowiedniej zakładki okna GRUPY. Okno to zawiera następujące zakładki:
-» TOWARY I USŁUGI,
-> KONTRAHENCI.
Jeżeli użytkownik zainstalował wyłącznie Rewizora dla Windows, nie ma dostępu do zakładki TOWARY I USŁUGI. Zakładka ta dotyczy Subiekta dla Windows.