DZIAŁANIE MASZYNY

Maszyna działa w większym lub mniej­szym stopniu pod własną kontrolą, ze swoim własnym pojęciem celu i swoim własnym nieożywionym źródłem energii. Aby działał abakus, człowiek musi dostarczyć siły zarówno logicznej, jak fizycznej. Siła logiczna to seria reguł, które stosuje się przy przesuwaniu liczma- nów. Dla kontrastu, komputer cyfrowy „porusza swe liczmany” elektronicznie, reguły zaś ma zapisane we własnej , pamięci. W komputerze liczby i operacje aryt­metyczne zdają się mieć swą własną egzystencję w świecie rzeczywistym i poza ludzką świadomością; egzystencję, której nigdy przedtem nie miały. Przy­puśćmy, iż chcę skonstruować obwód dodający dwie jednocyfrowe liczby dwójkowe.